اعلامیه نرخ جدید

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه استفاده کنندگان از خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام می رساند؛ بر اساس اعلام بهره بردار جدید جایگاه تشریفات CIP قیمت های جدید که از مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ قابل اجرا می باشند به شرح ذیل می باشد:

سرویس تعرفه هر مسافر (تومان)
خدمات CIP ورودی یا خروجی ۲.۳۷۰.۷۵۰
خدمات ویزا (مسافران با ملیت غیر ایرانی) ۹۴۸.۳۰۰
خدمات به مستقبل یا مشایعت کننده ۹۴۸.۳۰۰
خدمات ویلچر و خدمات ویژه (LOM) ۱.۱۱۱.۸۰۰
خدمات حیوان خانگی ۱.۰۹۵.۰۰۰
سوئیت یک تخته برای شش ساعت ۶۷۰.۰۰۰
سوئیت یک تخته برای دوازده ساعت ۱.۱۵۰.۰۰۰
سوئیت یک تخته برای بیست و چهار ساعت ۱.۷۳۰.۰۰۰
سوئیت دو تخته برای شش ساعت ۸۸۰.۰۰۰
 سوئیت دو تخته برای دوازده ساعت ۱.۳۸۰.۰۰۰
سوئیت دو تخته برای بیست چهار ساعت  ۲.۱۵۰.۰۰۰
خدمات ترانسفر با خودرو Taxi VIP استاندارد فرودگاه تماس بگیرید
خدمات ترانسفر با خودرو ون وانا یا هایس تماس بگیرید
 خدمات ترانسفر با خودرو تویوتا RAV-4 تماس بگیرید

نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای عادی)

اولین مرتبه در سال دومین مرتبه در سال سومین مرتبه در سال به بالا
۲۶۴.۰۰۰ تومان ۳۹۶.۰۰۰ تومان ۵۲۸.۰۰۰ تومان

نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای زیارتی – حج تمتع و عمره)

اولین مرتبه در سال دومین مرتبه در سال سومین مرتبه در سال به بالا
۱۳۲.۰۰۰ تومان ۱۹۸.۰۰۰ تومان ۲۶۴.۰۰۰ تومان

 

02155635702
09105109598